9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

önüm

 • Pikap kran

  Pikap kran

  Dwigateli göteriji enjamlar, damjalar we çalşyklar wagtynda motoryňyzy howpsuz we ygtybarly saklaýar.Agyr hereketlendirijini götermek üçin agyr gidrawliki bukulýan hereketlendiriji göteriji gerek.Bu möhüm hereketlendiriji goldaw ulgamlary, ulaglara doly hyzmat goldawyny bermek isleýän awtoulag abatlaýyş aýlaglary üçin möhüm gurallardyr.Diýmek, aýlagyňyz müşderilere wagt kynçylygynda uly işleri ygtybarly dolandyryp biler.

 • 3-tonhli ýerüsti forklift

  3-tonhli ýerüsti forklift

  Uzyn ýerdäki forklif, tertipli dizaýn, owadan, dinamiki we moda;ýylylyk paýlaýyş ulgamynyň ýerlikli optimizasiýasy, sowadyş öndürijiligi ep-esli gowulaşýar;howpsuzlygy we ygtybarlylygy ýokarlanýar;Rainerli ýük awtoulaglaryna tehniki hyzmat etmek amatlylygy ýokarlanýar.

 • 4 × 4 Gödek ýer Forklift 3ton

  4 × 4 Gödek ýer Forklift 3ton

  Gödek ýer awtoulaglary tutuş maşynyň öndürijiligini ýokarlandyrýar.

  Ajaýyp tertipli dizaýn, owadan, dinamiki we moda.

  20 ýyldan gowrak bazar barlagyndan soň, ýük duýgurlygyny we goşa nasosly birleşdirilen gidrawlik ulgam tehnologiýasyny ulanmak, işiň netijeliligini ýokarlandyrmak, şol bir wagtyň özünde tutuş enjamyň energiýa sarp edilişini azaltmak.

  Dwigatel öndürijisi bilen bilelikde ösüş, bu bolsa tutuş maşynyň kuwwatyny has gowy ýerine ýetirýär.

  Dwigateliň howasynyň kabul edilmegini üpjün etmek esasynda has ygtybarly we has ygtybarly “Forklift” -i has uzynlaşdyryň.