täzelikler_bg21

habarlar

 • Uzak kesiji sorujy dredger giriş

  Uzak kesiji sorujy dredger giriş

  Kesiji sorujy dredjerler dünýäde iň köp ulanylýan dredjerleriň biridir.Suwuň düýbündäki çökündileri we galyndylary döwmek, soň bolsa materialy zibil taşlamak üçin aýlaýan kesiji kelläni ulanýan güýçli maşynlar.T ...
  Koprak oka
 • Haýsy Winç - Gidrawlik ýa-da Elektrik?

  Elektrik we gidrawlik şkaflar, gurluşykda, magdançylykda we deňizde giňden tapylan güýçli çeňňek enjamlarydyr.Olaryň hersiniň aýratyn artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Bu iki görnüşli çeňňegiň arasynda saýlanyňyzda, tapawutlary göz öňünde tutuň, gaty h bolup biler ...
  Koprak oka
 • Nasoslaryň görnüşleri we olaryň iş ýörelgeleri

  Nasoslaryň görnüşleri we olaryň iş ýörelgeleri

  Adatça nasoslaryň klassifikasiýasy, mehaniki konfigurasiýasy we iş prinsipi esasynda amala aşyrylýar.Nasoslaryň klassifikasiýasy esasan iki esasy kategoriýa bölünýär :.) 1.) Dinamiki nasoslar / Kinetiki nasoslar Dinamiki nasoslar suwuklyga tizlik we basyş berýär ...
  Koprak oka
 • Elektrik şkaflary bilen gidrawlik şkaflaryň arasynda saýlaň

  Elektrik şkaflary bilen gidrawlik şkaflaryň arasynda saýlaň

  Iň amatly deňiz gidrawlik ýa-da elektrik şkafyny saýlanyňyzda, esasanam gäminiň ululygy, süýşmegi, energiýa tygşytlylygy we beýleki faktorlary göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar.Iň köp ulanylýan şkaflar elektrik ýa-da gidrawliki wyşkalardyr.Energiýanyň netijeliligi ...
  Koprak oka
 • Haýsyny ýüzýän ýa-da pollar bilen turbany saýlamaly?

  Haýsyny ýüzýän ýa-da pollar bilen turbany saýlamaly?

  Gazuw turbageçiriji ulgamynda öňdebaryjy tehnologiýalar ulanyldy-Öz-özünden ýüzýän turbageçiriji giňden ulanyldy.Müşderiniň nädip karar bermelidigi barada soragy bolup biler, şonuň üçin analiz edýäris.1. Materiallar Adaty turbageçirijimiziň materialy HDPE turbasydyr (High Den ...
  Koprak oka
 • Dredger dişli gutusy - 500 - 15.000 kWt nasosly dişli enjamlar üçin

  Dredger dişli gutusy - 500 - 15.000 kWt nasosly dişli enjamlar üçin

  “Relong Dredger” dişli gutulary agyr şertlere we uzak ömre degişlidir.Dredger dişli gutularymyz, meliorasiýa we has uly gum we çagyl m ...
  Koprak oka
 • Maksimum zarýad beriş aralygyndan uzak aralykdaky güýçlendiriji nasos stansiýalarynyň daşynda

  Maksimum zarýad beriş aralygyndan uzak aralykdaky güýçlendiriji nasos stansiýalarynyň daşynda

  Güýçlendiriji stansiýa uzyn akym turbageçirijisinde goşmaça çäge nasosy hökmünde ulanylýar.Her bir garylan garyndynyň - palçykdan, gumdan ýa-da çagyl bolsun - öz möhüm tizligi bar.Akym liniýasyndaky goşmaça çägeli nasos stansiýasy garyndynyň akymynyň hereket etmegini üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Dredge enjamlaryny uzaltmak - Kesiji kellesi (18 ”)

  Dredge enjamlaryny uzaltmak - Kesiji kellesi (18 ”)

  “Relong” köp sanly toprak we gazuw gämisi bilen amaly tejribesine esaslanyp, onlarça ýyl bäri kesiji kelleleri ösdürip ýetişdirýär. Kompaniýanyň häzirki zaman kesiji tehnologiýasy, gazuw-agtaryş, ýasama ýasama we köýnek garşylygy, kömekçi ...
  Koprak oka
 • Çukur gazmak we ýüzmek

  Çukur gazmak we ýüzmek

  “Relong Floats” HDPE ýa-da polat turbada ulanmak üçin niýetlenendir.Gazylýan ýüzüjiler UV durnuklaşdyrylan çyzykly gyz rotomouldly polietileniň iki ýarysyndan durýar.Önümçilik prosesinde ulanylýan polietilen düýbünden gaýtadan ulanylýar (Eko-dostlukly), bu '...
  Koprak oka
 • Professional dredger öndürijisine eltiň

  Professional dredger öndürijisine eltiň

  “Relong”, her bir müşderiniň dürli gazuw sahypasynyň şertlerine laýyklykda bir gezeklik ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýär.Professional dizaýn, halkara kebşirleýjiniň kebşirleýiş işi, ýerdäki hünärmen hyzmaty we satuwdan soňky hyzmat ýokary hilli we ýokary ...
  Koprak oka
 • Nasoslaryň doly görnüşi

  Nasoslaryň doly görnüşi

  Nasoslaryň doly görnüşi “Relong Technology Co., Ltd”, gum we çagyl nasoslarymyz üçin ýokary standarty saklaýar.Olary gündelik saýtda ulanmak boýunça giň tejribämiz bar.Orta basyşly we pes basyşly nasoslar, kiçi we ...
  Koprak oka
 • Haihe derýasyna taýyn CSD SUHAIJIAN 17-i uzadyň

  Haihe derýasyna taýyn CSD SUHAIJIAN 17-i uzadyň

  Relong CSD SUHAIJIAN 17 Haýhe derýasyna taýyn Hytaýyň hökümet potratçysy Jiangsu Haijian üçin gurlan, Relong CSD550 seriýaly kesiji sorujy (CSD) SUHAIJIAN 17 Haýda gazmak işine başlar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2