9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

önüm

 • Gidululiki süýümli dred nasosyny agitatorlar bilen uzadyň

  Gidululiki süýümli dred nasosyny agitatorlar bilen uzadyň

  Gidrawlik çäge nasosy, täze palçyk we gum nasosy bilen dolandyrylýan ekskawator gidrawlik ulgamy bilen eksport eksportynyň diametri 12, 10, 8, 6, 4 dýuýma we beýleki esasy aýratynlyklara bölünýär.

   

 • RLSSP150 Güýçli gidrawlik güýji gidrawlik suwa çümdüriji nasos

  RLSSP150 Güýçli gidrawlik güýji gidrawlik suwa çümdüriji nasos

  Uzyn gidrawliki nasoslar, esasan, suw we palçyk köp bolanda we gazmak üçin ýaramly bolmadyk çelekde bolup geçýän ekskawator goşundysy hökmünde ulanylýar.Gum, palçykdan ýasalan we ş.m. nasoslamak üçin ekskawator gidrawlik ulgamy ýa-da aýratyn gidrawlik stansiýasy bilen hereket edýär, palçyk ýa-da çäge maddalaryny siňdirmek üçin 2 ýa-da 3 agitator kesiji bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Suw rozetkasy (mm): 150

  Akym (m3 / sag): 200

  Kellesi (m): 30

  Galla (mm): 30

 • Gumly suw üçin ýokary öndürijilikli gidrawliki hereketlendiriji suwasty nasos

  Gumly suw üçin ýokary öndürijilikli gidrawliki hereketlendiriji suwasty nasos

  Agitatorly RELONG gidrawlik suwa çümdüriji nasos, ýokary netijeli we modully agyr ýükli suwa çümdüriji nasos birligi.

  Gidrawlik çukur nasosy, esasan, suw we palçyk köp bolanda we gazuw-agtaryş üçin amatly bolmadyk mahaly ekskawator hökmünde ulanylýar.Gum, palçykdan we ş.m. nasoslamak üçin ekskawator gidrawlik ulgamy ýa-da aýratyn gidrawlik stansiýasy tarapyndan dolandyrylýar.

  Suw rozetkasy (mm): 200

  Akym (m3 / sag): 400

  Kellesi (m): 40

  Galla (mm): 45

 • RLSSP300 Ekskawator üçin hünärmen gidrawliki suwa çümýän nasos

  RLSSP300 Ekskawator üçin hünärmen gidrawliki suwa çümýän nasos

  DÖWRÜN gidrawliki hereketlendiriji suwa çümýän nasos ýokary netijeli we modully agyr ýükli suwa çümdüriji nasos birligi.Esasan dag-magdançylyk we gazuw-agtaryş pudagynda gum, çagyl we gaýa nasoslamak üçin niýetlenen ekskawator çukur goşundysy hökmünde ulanylýar.

  Ekskawatorlar ýa-da gidrawliki güýçler bilen işleýär we adatça sorulmak üçin çökündi materiallary garyşdyrmak üçin 2 ýa-da 3 agitator kesiji bilen enjamlaşdyrylýar.

  Suw rozetkasy (mm): 300

  Akym (m3 / sag): 800

  Kellesi (m): 22

  Galla (mm): 50