FAQS_bg1

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

J: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: Biz professional öndüriji.

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T, L / C, Paypal, West Union

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça goýum goýlandan soň 20-25 gün. Eger gyssagly bolsaňyz, gepleşik geçirip bilersiňiz.

S: Önümde öz logotipim bolup bilermi?

J: Hawa, logotipiňizi önümlerde çap edip bileris.

S: Gaplamagymyzy edip bilersiňizmi?

J: Hawa, gaplama talaplaryňyza görä edilip bilner.

S: Iň ýakyn portyňyz nirede?

J: ingingdao porty.

S: MOQ näme?

J: Dürli önümler MOQ başga. Satyjymyz bilen habarlaşyň. Eger ätiýaçlygymyz bar bolsa, size az mukdarda edip bileris. Müşderi etmeli bolsaňyz, MOQ önümçiligimize görä bolmaly.