9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

önüm

 • Gazmak üçin oňat çeýeligi

  Gazmak üçin oňat çeýeligi

  Kesgitleme

  Ösen önümçilik prosesi arkaly ajaýyp berkligi bilen orta dykyzlykly polietilenden öndürilen “Dredge Floaters” -iň öndürijisidiris.Her önüm kebşirlemezden öndürilýär we poslama garşy, garramaga garşy, täsire we zarba garşylygy, syzmazlygy ýaly aýratynlyk bilen doly gurşalan.Içki bölegi ýokary güýçli poliuretan bilen doldurylýar.Oňaýly gurluşy we ajaýyp öndürijiligi bar.

 • Iň oňat ýüzýän gazuw şlangyny öndürmek üçin ösen tehnologiýa we enjamlar

  Iň oňat ýüzýän gazuw şlangyny öndürmek üçin ösen tehnologiýa we enjamlar

  Floüzýän gazuw şlangymyz, deňiz suwunyň, çukuryň, gumyň we beýleki gazuw desgalarynyň port we gämi duralgasy üçin niýetlenendir.Adatça duralgalaryň we portlaryň gurluşygynyň bir böleginde ulanylýar.

 • Lighteňil agramly we gurnama aňsatlygy bolan HDPE turbasy

  Lighteňil agramly we gurnama aňsatlygy bolan HDPE turbasy

  RELONG Polietilen gazmak turbasy (HDPE turbasy) polietilen turbalaryň iň soňky ulanyşlaryndan biridir.HDPE turbalary iki sany HDPE flanes adapteri we iki sany polat flanes bilen öndürilýär we kebşirlenýär, bu hem “HDPE flanes turbasy” diýlip hem atlandyrylýar we iki turbany flanesler arkaly aňsat birleşdirip bolýar.Polietilen gazuw turbasy polietilen turbanyň umumy standartlary bilen öndürilýär we bu iki turbanyň flanes kellesi bar.Polietilen flanesleri gazmak üçin üpjün edilýär, suwuklyk akymyny çaltlaşdyrýan we tekizleýän we nasoslara edilýän basyşy peseldýän kesişmeler bar.
  Polietilen turbalar (HDPE turbasy), artykmaçlyklary we ýokary mehaniki we himiki garşylygy sebäpli, gazuw taslamalarynda suwuklyk geçiriş ulgamlary üçin iň gowy saýlawdyr.

 • Geýimlere çydamly gurluşlar bilen rezin rezin şlang

  Geýimlere çydamly gurluşlar bilen rezin rezin şlang

  “RELONG” -yň rezin rezin şlangy tebigy we sintetiki kauçuk we matalaryň iň oňat derejelerini ulanýan “ýöriteleşdirilen” agyr, könelişen konstruksiýalary öz içine alýar.Inersenerler we rezin birleşmeleriň emele gelmeginden başlap, taýýar şlangy wulkanizasiýa çenli doly şlang gurnamasyny öndürýärler.Bu, önümçilikde ulanylýan ähli çig malyň biri-birine gabat gelýändigini we şlangy maksatly ulanmak üçin iň amatlydygyna kepillikdir.