9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

önüm

 • Kesiji kellesi üçin çydamly kesiji dişler

  Kesiji kellesi üçin çydamly kesiji dişler

  RELONG iň soňky diş ulgamlaryny yzygiderli kämilleşdirýär we giňeldýär.Çukur gazmakda islendik programma üçin diş ulgamlarynyň giň toplumyny üpjün edýär.Kesiji kelle, kesiji tigir, kelläni süýremek ýa-da gum, palçyk ýa-da gaýa üçin bolsun, islendik ululykdaky dredjer üçin çözgüt bar.Diş ulgamlarynyň hemmesi ýörite gazmak üçin niýetlenendir.

 • Kesiji sorujy derýa üçin ýokary täsirli kesiji kellesi

  Kesiji sorujy derýa üçin ýokary täsirli kesiji kellesi

  We Dünýäniň dürli künjeklerinden köp sanly toprak we gazuw gämileri bilen amaly tejribä esaslanyp, onlarça ýyl bäri kesiji kelleleri we gazuw tigirlerini ösdürýärler.Kesiji tehnologiýamyz, gazuw-agtaryş, ýasama ýasamak we geýmäge garşylyk baradaky esasy bilimlerimiz bilen amala aşyrylýar.Bu faktorlaryň utgaşmasy, dünýädäki iň oňat kesiji kelleleri we gazuw tigirlerini hödürlemek üçin özboluşly esas bolup durýar:

 • Kesiş gyralary we çalşylýan dişler bilen tigir kellesi

  Kesiş gyralary we çalşylýan dişler bilen tigir kellesi

  RELONG tigir kellesi, köp sanly materialy gazmak üçin ýokary täsirli guraldyr.Ajaýyp kesiş aýratynlyklary, yrgyldamanyň iki ugry boýunça yzygiderli gazuw çykarylyşy we blokirlemäniň düýbünden ýoklugy ýokary önümçiligi üpjün edýär.Iň oňat garyndynyň dykyzlygy, pes dökülmegi we gaýalar we agaç sütünleri ýaly galyndylara pes duýgurlygy netijelilige ep-esli goşant goşýar.Gazuw tekerini öz görnüşiniň iň düýpli synagdan geçen we ösen guraly we gazuw we alýuwial magdançylyk pudagynyň barha artýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin iň gowusy hökmünde görmek mümkin.