9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

önüm

 • Booster nasos stansiýasyny uzadyň

  Booster nasos stansiýasyny uzadyň

  Güýçlendiriji nasos stansiýalary, bu dredjerleriň akym nasos ulgamyna goşmaça güýç berip, dredger (yzky sorujy hopper dredjeri we kesiji sorujy dredjerler bilen birleşýär.

 • Dredjerler üçin aşaga çydamly öndürijilikli nasos

  Dredjerler üçin aşaga çydamly öndürijilikli nasos

  RLSDP çukur nasosy, kompaniýamyz tarapyndan derýalara we deňizlere abatlanylmagyny maksat edinýän Halkara (Warman) Çagyl Nasoslaryna esaslanýan gözleg we öndürilen palçyk nasosynyň täze görnüşidir.RLDSP dredge nasosy, ýeňil agramly, oňat aşaga çydamly, super gazuw ýerine ýetirijiligi, ähli gurluşykda çukur üçin ajaýyp, birkemsiz siňdiriş kantilwer gorizontal merkezden gaçyryş nasosydyr. gazuw nasoslaryna gazuwyň talaplary.RLDSP çukur nasosy, sökmek we tehniki hyzmat etmek üçin öňdäki sökme gurluşyny kabul edýär.Şeýle hem, her bölümiň aýratynlyklaryna görä her dürli bölek üçin ýörite sökmek gurallary bar.Adaty trapezoidal dörtburç sapak, hereketlendirijini we milini birleşdirmek üçin kabul edilýär, bu diňe bir güýçli tork geçirmeýär, eýsem sökmek hem aňsat.

 • Iň agyr senagat gazuw mineral merkezden gaçyryş nasosy

  Iň agyr senagat gazuw mineral merkezden gaçyryş nasosy

  Slurry nasosy ýokary köýnekli we agyr ýükli programmalar üçin ýasalýar.Suwly nasoslar we çalyşýan bölekler dag-magdan, mineral gaýtadan işlemek, elektrik öndürmek, jemi gaýtadan işlemek ýa-da islendik nasos ulgamy ýaly dünýä pudaklarynda ulanylýar.Esasanam iň kyn we iň abraziw programmalary işlemek üçin.

 • Gumly suw üçin ýokary öndürijilikli gidrawliki hereketlendiriji suwasty nasos

  Gumly suw üçin ýokary öndürijilikli gidrawliki hereketlendiriji suwasty nasos

  Agitatorly RELONG gidrawlik suwa çümdüriji nasos, ýokary netijeli we modully agyr ýükli suwa çümdüriji nasos birligi.

  Gidrawlik çukur nasosy, esasan, suw we palçyk köp bolanda we gazuw-agtaryş üçin amatly bolmadyk mahaly ekskawator hökmünde ulanylýar.Gum, palçykdan we ş.m. nasoslamak üçin ekskawator gidrawlik ulgamy ýa-da aýratyn gidrawlik stansiýasy tarapyndan dolandyrylýar.

  Suw rozetkasy (mm): 200

  Akym (m3 / sag): 400

  Kellesi (m): 40

  Galla (mm): 45