9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

önüm

 • Mämişi gabygyny tutuň

  Mämişi gabygyny tutuň

  Polat tutawaç, esasy polat fabriklerinde, port howlularynda, materiallary ele almak, ýüklemek we düşürmek, gaplamak we ş.m. köp maksatly we ýokary netijelilikli material işleýiş enjamlarynyň bir görnüşidir.

  Polatdan tutýan (material) maşyn ajaýyp umumy öndürijilige, önümiň howpsuzlygyna, ygtybarlylygyna, energiýany tygşytlamaga we ýokary netijelilige eýedir we müşderileriň isleglerini doly kanagatlandyryp biler.

   
 • Agaç kranyny uzadyň

  Agaç kranyny uzadyň

  Agaç kranlary köptaraply maşynlardyr.Kranlar köplenç ýük awtoulagyna oturdylýar we agaçlary gaýtadan işlemek üçin ulanylýar - agaçlary agaç görnüşi boýunça tertiplemek ýa-da tutuş magistrallary işlemek.

  Hünärmen hökmünde kran üçin anyk talaplaryňyz bar.Youhli zerurlyklaryňyza laýyk gelýän çözgütler bilen üpjün etmek biziň işimizdir.